Sistem pengurusan perisian canggih

Sistem pengurusan perisian kami mengendalikan operasi harian seperti:

  • Sumber Manusia
  • Penjadualan
  • Inventori
  • Perakaunan
  • Pengurusan Perhubungan Pelanggan
  • Pengurusan jualan

BERITA TERKINI

KLC Newsletter Jan 2020
KLC Newsletter Jan 2020

February 17, 2020

Your Browser Does Not Support !

Please Upgrade